Vol unieke beelden en onbekende foto's

Oorlog is een bijzondere situatie. Het leed dat mensen dan moeten doormaken is vaak ongekend. Dat besef je overigens pas vaak als je het zelf mee maakt. Nederland kent het geluk al sinds 1945 op eigen grond geen oorlogssituatie te hebben gehad. Gelukkig maar!  Maar velen weten ook niet meer wat het is om je vrijheid te verliezen en nemen aan dat het iets vanzelfsprekends is.

Soms levert oorlog ook goede zaken op. De dwang om op je vijand vooruit te lopen, leveren uitvindingen op die, hoewel in eerste instantie gevaarlijk en bedreigend, later in het burgerleven ook goede toepassingen kent. Zo heeft de geneeskunde vooral na de 1e Wereldoorlog een enorme vlucht genomen.

Deze club is opgezet vanuit educatieve gronden en vooral om niet te vergeten. Om te blijven beseffen dat "je mening kunnen geven" niet altijd vanzelfsprekend is. Als mens moet je daar soms voor vechten, soms zelfs voor sterven.

Dagelijks zal een of meerdere foto's geplaatst gaan worden en in het weekend een nieuwe video. Door dit te doen hoop ik een beeld en gevoel te geven voor alles wat we kwijt waren, weer terug gekregen hebben, maar wat we gemakkelijk opnieuw weer kunnen verliezen!

 - - - = = o 0 o = = - - -

 

Oosterbeek:  20 september, in een tuin aan de van Lennepweg: het verzamelen van voorraden.

Met de moed der hoop - deel 1, drie generaties, drie verhalen. (verhaal Dov Nasch)

In de zomer van 2011 organiseerde Christenen voor Israël de zomertentoonstelling Met de moed der hoop. Deze zomertentoonstelling toonde het verhaal van Dov Nasch, die Auschwitz overleefde en nu, na vele jaren, zijn zoon Ronny en kleindochter Oriah meeneemt naar het voormalig vernietigingskamp.

V-actie In het voorjaar van 1941 riep de Nederlandse sectie van de BBC de luisteraars in bezet gebied op de letter V (V for Victory!) op de muren te kalken als uiting van hun anti-Duitse gezindheid. Eind juni dat jaar werd op een variant geïntroduceerd: de V in morse, drie korte en één lange tik. Aan de oproep werd massaal gehoor gegeven. Met de vingers werd het V-teken gemaakt en in restaurants werden kelners gewenkt door het V-teken op de tafeltjes te tikken.

Om aan deze situatie het hoofd te bieden besloot Goebbels het V-teken simpelweg over te nemen: "V=Victorie, want Duitsland wint voor Europa op alle fronten" was de leus, waarop varianten volgden. In heel bezet Europa werd de Duitse V-actie op 18 juli 1941 precies om middernacht ingezet. Die ochtend hing heel Nederland vol met V-affiches.

Het verzamelen van voorraden in Oosterbeek op 19 september, tegenover Hartenstein.

Parachutisten van de 2nd/506th regiment in positie bij een dijk langs de Nederrijn tussen Opheusden en Randwijk in Oktober 1944.

Deze week jarig

Geen jarigen deze week.

Parachutisten van de 2nd/506th regiment in positie bij een dijk langs de Nederrijn tussen Opheusden en Randwijk in Oktober 1944.

 

Een dag in Auschwitz.

Wij, Jesse van Maanen en Ewoud Ligtenberg, zijn in de voetsporen getreden van Ernst Verduin, een overlevende van het Nazi-concentratiekamp Auschwitz. Hier hebben wij, in samenwerking met Henk-Jan van Maanen en Kees-Jan Mulder, een documentaire over gemaakt. Contactgegevens: Mail: Auschwitzdocumentaire@gmail.com

Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan:


Aanbevelingen door leden:

grc starstarstarstarstar

Omdat het de herhindering aan 40/45 levend houdt.