Vol unieke beelden, foto's en een wekelijkse video

Oorlog is een bijzondere situatie. Het leed dat mensen dan moeten doormaken is vaak ongekend. Dat besef je overigens pas vaak als je het zelf mee maakt. Nederland kent het geluk al sinds 1945 op eigen grond geen oorlogssituatie te hebben gehad. Gelukkig maar!  Maar velen weten ook niet meer wat het is om je vrijheid te verliezen en nemen aan dat het iets vanzelfsprekends is.

Soms levert oorlog ook goede zaken op. De dwang om op je vijand vooruit te lopen, leveren uitvindingen op die, hoewel in eerste instantie gevaarlijk en bedreigend, later in het burgerleven ook goede toepassingen kent. Zo heeft de geneeskunde vooral na de 1e Wereldoorlog een enorme vlucht genomen.

Deze club is opgezet vanuit educatieve gronden en vooral om niet te vergeten. Om te blijven beseffen dat "je mening kunnen geven" niet altijd vanzelfsprekend is. Als mens moet je daar soms voor vechten, soms zelfs voor sterven.

Dagelijks zal een of meerdere foto's geplaatst gaan worden en in het weekend een nieuwe video. Door dit te doen hoop ik een beeld en gevoel te geven voor alles wat we kwijt waren, weer terug gekregen hebben, maar wat we gemakkelijk opnieuw weer kunnen verliezen!

 - - - = = o 0 o = = - - -

 

Nog een actie foto gemaakt op 19 september 1944.

De foto zelf is gemaakt door de Propagandakompanie der Luftwaffe.

De Nationale Jeugdstorm – de jeugdbeweging van de NSB

De NSB (Nationaal-Socialistische Beweging) had een jeugdbeweging genaamd: de Nationale Jeugdstorm. Deze stond onder leiding van Cornelis van Geelkerken. Van Geelkerken had in 1931 de Nederlandse fascistische partij opgericht samen met Anton Mussert. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde de NSB een promintente rol in de samenwerking (de collaboratie) met de Duitse bezetter. Welke rol speelde de Jeugdstorm tijdens de Duitse bezetting?    

Laatste Forumreacties

moment..

19 september 1944; Duitse soldaten in actie, onder andere met behulp van gemotoriseerd geschut.

Bunkercomplex aan de Strandweg: waar vroeger kuuroorden en badgasten slenterden, mochten vanaf 1942 geen burgers meer komen. Scheveningen werd een verboden gebied en de Wehrmacht liet bunkers bouwen langs de Noordzeekust.

 

De Sonse brug werd zwaar beschadigd tijdens operatie Market Garden. In de nabije omgeving waren andere bruggen al opgeblazen door de Duitsers, waardoor de draaibrug in Son van strategisch belang was. Toen de Amerikanen rond 15:00 uur tot minder dan 100 meter genaderd, werd de Sonse brug ook door de Duitsers vernietigd. De middenpijler van de brug bleef echter intact en een provisorische reparatie kon snel plaatsvinden. De volgende morgen omstreeks 06:15 uur had de Britse genie een baileybrug gereed die tanks kon dragen. De ingenieurs van het 1st. Platoon gebruikten opgeslagen timmerhout en lege olievaten om de parachutisten en enkele jeeps over het kanaal te zetten.

Nieuwste Leden

  • jozef28
  • FlorisHins
  • Ragrin
  • Mystic
  • RikGeitz
  • bunkerploegbnh

In augustus 1939 verscherpt Den Helder de kustverdediging: de marine stelt een speciale kustwacht in, langs alle duinen verschijnen wachtposten en in zee legt de marine mijnen en andere versperringen aan. Van de lokale boeren vraagt het leger een fors offer: ze laten duizenden hectares aan weiland lopen. Het zilte water vernietigt alle gewassen.

In de binnenstad maken de bewoners kennis met de luchtbescherming. Regelmatig klinkt het luchtalarm en ’s avonds oefenen ze verplicht met het verduisteren van hun huizen. In het begin zien niet alle burgers hier de noodzaak van in. De gemeente neemt daarom rigoureuze maatregelen: “Van heden af, zal bij ieder, uit wiens woning ’s avonds licht uitstraalt, onverbiddelijk, de lichttoevoer worden afgesneden voor het gehele jaar.”

Nederlandse kustverdediging bij Den Helder, mei 1940
 

De bevrijding van Den Haag in 1945

Op 5 mei viert heel Nederland jaarlijks de bevrijding van ons land in 1945. Maar in feite werd Den Haag pas op 8 mei bevrijd toen de Canadese troepen de stad binnenkwamen. Op de avond van 4 mei 1945 kwam het nieuws dat Duitse troepen zich hadden overgegeven in Noordwest-Europa. Enkele Haagse bewoners gingen voorzichtig de straat op, maar ze werden naar huis gestuurd. De bevrijding was nog niet officieel bevestigd en de bevrijders waren nog niet in Den Haag aangekomen. Er kan nog van alles gebeuren. Op 7 mei zijn bijvoorbeeld tientallen mensen omgekomen bij een schietpartij op de Dam in Amsterdam. Ook toen de bevrijding op 5 mei werd bevestigd, werd die in Den Haag nog niet gevierd. Overal waren nog gewapende Duitse soldaten en agenten. Het was pas op 8 mei 1945, toen de geallieerden de stad binnentrokken, dat de festiviteiten konden beginnen. De film begint met beelden van voedsel droppings bij Den Haag op 29 april, een week voor de bevrijding om de honger te stillen die de Nederlandse bevolking leed tijdens de honger winter van ´44/´45. Deze keer hebben de geallieerde bommenwerpers een andere lading dan bommen. Vervolgens zien we de troepen de stad binnenkomen en worden verwelkomd door de majoor op het balkon van het stadhuis omringd door grote aantallen zeer enthousiaste burgers, gevolgd door veel soortgelijke scènes in de rest van de stad. In de film zien we ook close-ups van de gearresteerde top van de Nationaal-Socialistische Beweging, kortweg de NSB, een politieke partij die in 1931 werd opgericht en collaboreerden met de Duitsers tijdens de oorlog om het land te besturen.

Aanbevelingen

grc starstarstarstarstar
Omdat het de herhindering aan 40/45 levend houdt.

Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan:


Aanbevelingen door leden:

grc starstarstarstarstar

Omdat het de herhindering aan 40/45 levend houdt.