Vol unieke beelden, foto's en een wekelijkse video

Oorlog is een bijzondere situatie. Het leed dat mensen dan moeten doormaken is vaak ongekend. Dat besef je overigens pas vaak als je het zelf mee maakt. Nederland kent het geluk al sinds 1945 op eigen grond geen oorlogssituatie te hebben gehad. Gelukkig maar!  Maar velen weten ook niet meer wat het is om je vrijheid te verliezen en nemen aan dat het iets vanzelfsprekends is.

Soms levert oorlog ook goede zaken op. De dwang om op je vijand vooruit te lopen, leveren uitvindingen op die, hoewel in eerste instantie gevaarlijk en bedreigend, later in het burgerleven ook goede toepassingen kent. Zo heeft de geneeskunde vooral na de 1e Wereldoorlog een enorme vlucht genomen.

Deze club is opgezet vanuit educatieve gronden en vooral om niet te vergeten. Om te blijven beseffen dat "je mening kunnen geven" niet altijd vanzelfsprekend is. Als mens moet je daar soms voor vechten, soms zelfs voor sterven.

Dagelijks zal een of meerdere foto's geplaatst gaan worden en in het weekend een nieuwe video. Door dit te doen hoop ik een beeld en gevoel te geven voor alles wat we kwijt waren, weer terug gekregen hebben, maar wat we gemakkelijk opnieuw weer kunnen verliezen!

 - - - = = o 0 o = = - - -

 

Na de capitulatie van het Nederlandse leger werd Den Helder doelwit van geallieerde luchtaanvallen. De haven en het vliegveld - in gebruik door de Duitse marine - werden meer dan 150 keer aangevallen. Dit gebeurde zowel met zware bommenwerpers als met jachtbommenwerpers. De Rijkswerf was het belangrijkste doelwit, maar veel bommen vielen in de stad, met tientallen doden en gewonden als gevolg.

 

De Nederlandse SS – Henk Feldmeijer en Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog

De Nederlandse SS (Nederlandsche SS; later: de Germaansche SS in Nederland) was onderdeel van de NSB (Nationaal-Socialistische Beweging). Echter waren NSB-leider Anton Mussert en SS-voorman Henk Feldmeijer elkaars rivalen. Beide hadden na de Duitse inval van Nederland (1940) een ander toekomstbeeld voor Nederland in gedachte. Veel van de Nederlandse SS'ers gingen als vrijwilliger in de Waffen-SS aan het Oostfront vechten. Anderen gingen op in de Landstorm Nederland en namen deel in de Slag om Arnhem (Operatie Market Garden).

Commandant Sjef van de Partisanen Actie Nederland P.A.N.) maakte een schets van de artillerie-opstellingen der Duitsers aan de noordzijde van het Wilhelminakanaal. De gemaakte schets werd door hem, ondanks de zeer strenge controle der Oostenrijkse en Duitse helden, regelrecht aan zeker iemand in Eindhoven bezorgd, die op zijn beurt voor doorzending zorgde, door de Duitse linies naar de Commandant van het 2e Britse leger, die met zijn divisie aan onze zuidgrens vertoefde". 

Een van de getekende artilleriegeschut was dit kanon dat stond ingegraven langs de hoofdweg, voor de Aloysius-jongensschool te Son.

Tankvallen, zogenaamde drakentanden, versperden de toegang tot het kantoor van de "Führer van de Schnellboote" in Scheveningen - nog steeds te zien in 1947.

Vertrek Duitse militairen uit Helderse haven, juni 1945. In totaal vertrekken zo’n 70.000 Duitsers via de Helderse haven.

Nieuwste Leden

  • gertjeb1965
  • jozef28
  • FlorisHins
  • Ragrin
  • Mystic
  • RikGeitz

TracesOfWar Nieuwsbrief
22e jaargang, 8e editie
juli 2022


De schrijvers in deze Nieuwsbrief zijn onafhankelijk en niet gebonden aan enig politiek denkbeeld of groepering. Grote interesse in de Tweede Wereldoorlog en de behoefte om er iets mee te doen hebben geresulteerd in dit continue project op vrijwillige basis.

Hier te vinden ==> Klik hier.

Vooral het artikel over de door hen ontwikkelde app is zeer interessant.

 

De Slag om Rotterdam (1940) – de strijd om de Maasbruggen

De Slag om Rotterdam (de strijd om de Maasbruggen) vond plaats in mei 1940 tijdens de Duitse inval van Nederland. Duitse parachutisten werden losgelaten ten zuiden van de stad en watervliegtuigen met soldaten landden op de Nieuwe Maas. Zij probeerden de maasbruggen veilig te stellen. Er ontstonden hevige gevechten met de Nederlandse troepen waaronder het Korps Mariniers (naar verluid noemden de Duitsers hen de 'zwarte duivels'). De veldslag eindigde met het bombardement op Rotterdam. Daarmee kwam de Duitse verovering van Nederland tot een einde.

2020-05-05 Uitgelicht

Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan:


Aanbevelingen door leden:

grc starstarstarstarstar

Omdat het de herhindering aan 40/45 levend houdt.