Vol unieke beelden, foto's en een wekelijkse video

Oorlog is een bijzondere situatie. Het leed dat mensen dan moeten doormaken is vaak ongekend. Dat besef je overigens pas vaak als je het zelf mee maakt. Nederland kent het geluk al sinds 1945 op eigen grond geen oorlogssituatie te hebben gehad. Gelukkig maar!  Maar velen weten ook niet meer wat het is om je vrijheid te verliezen en nemen aan dat het iets vanzelfsprekends is.

Soms levert oorlog ook goede zaken op. De dwang om op je vijand vooruit te lopen, leveren uitvindingen op die, hoewel in eerste instantie gevaarlijk en bedreigend, later in het burgerleven ook goede toepassingen kent. Zo heeft de geneeskunde vooral na de 1e Wereldoorlog een enorme vlucht genomen.

Deze club is opgezet vanuit educatieve gronden en vooral om niet te vergeten. Om te blijven beseffen dat "je mening kunnen geven" niet altijd vanzelfsprekend is. Als mens moet je daar soms voor vechten, soms zelfs voor sterven.

Dagelijks zal een of meerdere foto's geplaatst gaan worden en in het weekend een nieuwe video. Door dit te doen hoop ik een beeld en gevoel te geven voor alles wat we kwijt waren, weer terug gekregen hebben, maar wat we gemakkelijk opnieuw weer kunnen verliezen!

 - - - = = o 0 o = = - - -

 

Van buiten vermomt het gebouw zich nog steeds als een knus landhuis. Onder het schuine dak, dat zich tot ver naar beneden uitstrekt, bevindt zich een betonnen kolos van 70 bij 30 meter met muren van vier meter dik. Tegenwoordig is de eigenaar het Nederlandse Ministerie van Defensie.

Amsterdam in de Tweede Wereldoorlog

De dvd Amsterdam in de Tweede Wereldoorlog geeft een authentiek beeld van Amsterdam tijdens en vlak na de oorlog aan de hand van origineel beeldmateriaal. U ziet de begindagen van de oorlog, de intocht van de Duitse gemotoriseerde troepen en het begin van de scheiding tussen Joodse en niet-Joodse Amsterdammers. Het nationaalsocialisme speelt een grote rol in de hoofdstad tijdens de bezetting. U ziet de Weerbaarheidsafdeling door het centrum van Amsterdam marcheren en enkele fragmenten van verschillende politieke bijeenkomsten. Maar er is ook een andere kant van het leven tijdens de bezetting. Het dagelijks leven in de oorlog gaat gewoon door. Uiteindelijk volgt de langverwachte bevrijding. Dat de bezetting na de oorlog niet zomaar vergeten kan worden komt in het laatste deel van deze dvd aan bod. Deze dvd van ruim een uur bevat naast deze bijzondere beelden ook een programma waarin de oorlog in de rest van het land in vogelvlucht aan bod komt.

Aankomst van een transport Joden op het station Versterplein in Vught, april 1943.

De KP Eindhoven was de knokploeg binnen de LKP in Eindhoven, Noord-Brabant. Leider van de knokploeg was T.C. Dirks (schuilnaam Sander).

De foto zelf zou ook een foto van een toneelstuk kunnen wezen.

Bevolking van Aalst verwelkomt legereenheden van de Irish Guards

Nieuwste Leden

  • FlorisHins
  • Ragrin
  • Mystic
  • RikGeitz
  • bunkerploegbnh
  • VinceB

In het voorjaar van 1943 kondigde de Duitse bezetter aan dat alle Nederlandse militairen die in mei 1940 tegen de Duitse invallers hadden gevochten, zich opnieuw moesten melden om in Duitsland te werk gesteld te worden. Dit bericht leidde tot een staking in heel Nederland.In Drenthe kwamen de boeren in Zuidwolde als eerste in opstand. Vanaf 30 april weigerden zij melk te leveren aan de fabriek. Ander protest volgde: in Odoorn kwamen veenarbeiders niet opdagen en in Meppel staakten postbeambten hun werk. Bussen reden niet langer en fabrieken draaiden niet meer. Telefoonleidingen werden vernield en bruggen onklaar gemaakt om zo melktransporten tegen te houden.

De Duitsers kondigden het standrecht af waardoor iemand ter plekke gedood kon worden zonder enige vorm van proces. Voor velen was dat aanleiding om onder te duiken, maar toch melden zo'n achtduizend soldaten zich. Op de foto is te zien dat zij klaar staan om op transport te gaan onder bewaking van Duitse soldaten.

 

Gedemobiliseerde Nederlandse soldaten worden op last van de bezetter afgevoerd naar Duitsland om daar tewerkgesteld te worden (foto: Drents Archief)

De volledige Westerbork film uit 1943

Als vervolg op de eerdere korte film over kamp Westerbork op het Rick88888888 Youtubekanaal, volgt nu de volledige, 1 uur en 47 minuten durende gerestaureerde en ingekleurde versie. Er is wekenlang aan deze film gewerkt om dit resultaat te bereiken. Deze film toont trieste beelden van het werkkamp Westerbork tijdens de Tweede Wereldoorlog. Feitelijk was het een doorgangskamp voor Joodse tewerkgestelden naar de concentratiekampen in Duitsland en Polen. De film werd gemaakt in opdracht van kampcommandant Alfred Konrad Gemmeker en gefilmd door de Joodse fotograaf Rudolf Breslauer die helaas de concentratiekampen niet overleefde. Tot de dag van vandaag is de omvang van de rol van Gemmeker controversieel aangezien hij tot zijn dood in 1982 bleef volhouden nooit van de misdaden in de concentratiekampen te hebben geweten. Om die reden kreeg hij in 1945 dan ook een relatief milde straf van 10 jaar gevangenis. De beelden tonen de Joodse tewerkgestelden aan het werk in het kamp en op de momenten waarop zij in goederen wagons op transport worden gezet naar hun laatste bestemming.

Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan:


Aanbevelingen door leden:

grc starstarstarstarstar

Omdat het de herhindering aan 40/45 levend houdt.