Vol unieke beelden, foto's en een wekelijkse video

Oorlog is een bijzondere situatie. Het leed dat mensen dan moeten doormaken is vaak ongekend. Dat besef je overigens pas vaak als je het zelf mee maakt. Nederland kent het geluk al sinds 1945 op eigen grond geen oorlogssituatie te hebben gehad. Gelukkig maar!  Maar velen weten ook niet meer wat het is om je vrijheid te verliezen en nemen aan dat het iets vanzelfsprekends is.

Soms levert oorlog ook goede zaken op. De dwang om op je vijand vooruit te lopen, leveren uitvindingen op die, hoewel in eerste instantie gevaarlijk en bedreigend, later in het burgerleven ook goede toepassingen kent. Zo heeft de geneeskunde vooral na de 1e Wereldoorlog een enorme vlucht genomen.

Deze club is opgezet vanuit educatieve gronden en vooral om niet te vergeten. Om te blijven beseffen dat "je mening kunnen geven" niet altijd vanzelfsprekend is. Als mens moet je daar soms voor vechten, soms zelfs voor sterven.

Dagelijks zal een of meerdere foto's geplaatst gaan worden en in het weekend een nieuwe video. Door dit te doen hoop ik een beeld en gevoel te geven voor alles wat we kwijt waren, weer terug gekregen hebben, maar wat we gemakkelijk opnieuw weer kunnen verliezen!

 - - - = = o 0 o = = - - -

 

Maastricht, in het uiterste zuiden van Nederland, werd in de vroege ochtend van 10 mei 1940 aangevallen.

Tweede Wereldoorlog in Zuid Limburg deel 4, de Reichsschule in Valkenburg

Zuid Limburg - Geschiedenis in kleur 1940 - 1945, de Tweede Wereldoorlog De Reichsschule in Valkenburg (1942) Reichsschule Valkenburg was een in 1942 in Valkenburg (Limburg) door de SS opgericht opleidingsinstituut dat tot doel had jeugdige (Nederlandse) leerlingen voor leidende posities binnen het Groot-Germaanse Rijk op te leiden. De selectie was zwaar: de honderden kandidaten werden niet alleen op hun schoolprestaties en lichamelijke capaciteiten beoordeeld, maar ook op de juiste Arische raskenmerken, zoals lengte, rankheid, blond haar, blauwe ogen, bepaalde afmetingen van het hoofd, tonen van moed of uitblinkende lichamelijke of geestelijke prestaties of door bepaalde mate van kunstzinnigheid. De eerste lichting betrof 66 Duitse en 57 Nederlandse jongens. De leraren waren van Duitse of Nederlandse afkomst. De school werd in 1944, wegens voortdurende luchtaanvallen in de directe omgeving en de dreiging van de in september 1944 vanuit het zuiden oprukkende geallieerde troepen richting de Nederlandse grens, verplaatst en opgenomen in de Napola in Bensberg bij Keulen. De beelden zijn meer dan 80 jaar oud, met moderne techniek zijn ze gerestaureerd en ingekleurd zonder de authenticiteit te verliezen. Deel 4 in een meerdelige serie over Zuid-Limburg in de 2e wereldoorlog. Voor educatieve doeleinden.

In 1941 marcheert de I./ SS-Infanterie-Geschütz-Ersatz Kompanie onder de Zypse Poort in Arnhem door. De compagnie staat onder bevel van SS-Obersturmführer Richard Schwickert, gezeten op het witte paard. De eenheid wordt begeleid door het muziekkorps van SS-Regiment Germania. Er waren op dat moment nog voldoende fietsen bij de burgers aanwezig.

Toen en nu.

De landingsterreinen en droppingsgebieden voor voorraden waren gedeeltelijk in handen van de Duitsers gevallen en lagen onder vuur van aanwezig Flak, zoals hier op de hoek Dreyenseweg / Amsterdamseweg (20 september).

Dina Geurink is in Lichtenvoorde met haar kinderen bezig met de aardappeloogst in de herfst van 1944. Het is de tijd dat met regelmaat geallieerde jachtbommenwerpers overvliegen richting Duitsland. Dina kijkt de bommenwerpers na en de kinderen volgen haar voorbeeld. Dina en haar man Willem bieden vanaf 7 oktober 1941, de dag dat er een grote razzia op Joden in Lichtenvoorde plaatsvindt, onderdak aan onderduikers, onder wie de Joodse broers Jonny en Leon Levy. Later komt hier ook de derde broer Helmut Levy bij. Op de boerderij wordt een ondergrondse schuilplaats gebouwd, die in juni 1943 in gebruik wordt genomen.  Ook Bas Berger, een Rotterdammer die geen gehoor had gegeven aan de Arbeitseinsatz, vindt als boerenknecht onderdak op de boerderij van de familie Geurink. Op 18 januari 1944 wordt hij gevolgd door een ontsnapte Russische krijgsgevangene, Alex Sidorov. Alle onderduikers overleven de oorlog. Ondanks pogingen de boerderij te behouden, wordt de boerderij in april 1998 afgebroken.

Nieuwste Leden

  • Willy63
  • Frankieo
  • brigges
  • gertjeb1965
  • jozef28
  • FlorisHins

De verduistering bemoeilijkt het verkeer. Niet alleen is alle straatverlichting afgeschaft ook voertuigen moeten hun lichten afschermen. Auto’s krijgen een soort kap over de koplampen waarin een smalle strook is opengelaten waardoor een klein beetje licht kan schijnen. Om het allemaal toch enigszins veilig te houden, worden stoepranden en randen van rotondes witgeverfd. Dat wit reflecteert in het beetje licht dat nog uit de koplamp schijnt en helpt automobilisten en andere weggebruikers toch enigszins het rechte spoor te houden. Op deze foto van het Zuiderplein, genomen in 1940 vanaf het dak van de Beurs, zijn de witte verfranden goed te zien.

Rechts op de foto worden de laatste resten opgeruimd van de noodbrug die is aangelegd tijdens de bouw van de nieuwe Wirdumerpoortsburg (links). De nieuwe brug wordt in de zomer van 1940 in gebruik genomen en kent twee opvallende versieringen: in graniet gebeitelde wapens van de stad Leeuwarden en de provincie Friesland. Het graniet moet per boot uit Noorwegen worden ingevoerd.

De grootste bedrijfsrazzia uit WOII | ANDERE TIJDEN

Op 11 november 1942 worden de joodse werknemers van de textielfabriek Hollandia Kattenburg in Amsterdam-Noord, met hun gezinnen, door de nazi’s opgepakt en weggevoerd. In totaal gaat het om 826 mannen, vrouwen en kinderen. Slechts acht van hen zullen de oorlog overleven.

Defensie.nl - Nieuwsberichten van Koninklijke Landmacht

Defensie.nl - Nieuwsberichten van Koninklijke Landmacht

Laatst ververst: 16-03-2023 11:31

Aanbevelingen

grc starstarstarstarstar
Omdat het de herhindering aan 40/45 levend houdt.

Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan:


Aanbevelingen door leden:

grc starstarstarstarstar

Omdat het de herhindering aan 40/45 levend houdt.