Vol unieke beelden en onbekende foto's

Oorlog is een bijzondere situatie. Het leed dat mensen dan moeten doormaken is vaak ongekend. Dat besef je overigens pas vaak als je het zelf mee maakt. Nederland kent het geluk al sinds 1945 op eigen grond geen oorlogssituatie te hebben gehad. Gelukkig maar!  Maar velen weten ook niet meer wat het is om je vrijheid te verliezen en nemen aan dat het iets vanzelfsprekends is.

Soms levert oorlog ook goede zaken op. De dwang om op je vijand vooruit te lopen, leveren uitvindingen op die, hoewel in eerste instantie gevaarlijk en bedreigend, later in het burgerleven ook goede toepassingen kent. Zo heeft de geneeskunde vooral na de 1e Wereldoorlog een enorme vlucht genomen.

Deze club is om niet te vergeten. Om te blijven beseffen dat "je mening kunnen geven" niet altijd vanzelfsprekend is. Als mens moet je daar soms voor vechten, soms zelfs voor sterven.

Dagelijks zal een of meerdere foto's geplaatst gaan worden en in het weekend een nieuwe video. Door dit te doen hoop ik een beeld en gevoel te geven voor alles wat we kwijt waren, weer terug gekregen hebben, maar wat we gemakkelijk opnieuw weer kunnen verliezen!

 - - - = = o 0 o = = - - -


German soldiers ferrying tanks on rafts over areas flooded by the Dutch Netherlands 10th May 1940.

SS'er Henk Feldmeijer begroet Himmler bij bezoek in 1942

Assenaar Henk Feldmeijer (1910-1945) is 29 jaar als hij door de Duitse bezetter wordt aangesteld tot ‘Voorman’ van de Nederlandse SS. Daarmee is hij Heinrich Himmlers belangrijkste troefkaart in bezet Nederland. De twee ontmoetten elkaar op deze film bij een bezoek van Himmler in 1942 aan het hoofdkwartier van de NSB in Utrecht. Dan al zorgt het verloop van de oorlog ervoor dat Feldmeijer zijn politieke SS-organisatie steeds meer ten dienste moet stellen van de Duitse oorlogsvoering. Zelf gaat hij tot tweemaal toe als soldaat naar het front in respectievelijk Griekenland en Rusland. Feldmeijer wordt bij zijn terugkeer oprichter en naamgever van een ‘Sonderkommando’, verantwoordelijk voor ‘Aktion Silbertanne’: 45 burgers worden vermoord als vergelding voor aanslagen door het verzet. In januari mag hij in Ruinen zijn eigen bataljon vormen voor de strijd tegen de Canadezen. In februari 1945 wordt zijn auto, op weg naar het front, beschoten door een Amerikaanse jachtvlieger. Feldmeijer overlijdt op 22 februari 1945 aan zijn verwondingen in een ziekenhuis in Raalte en krijgt van de bezetter op paleis Het Loo een 'staatsbegrafenis'. Daarna is de Drent begraven in Haren.

Muscians forced to perform at Westerbork

15 december 1941 - De wederopbouw in Rhenen vordert gestaag.

Evacuatie-den Haag-kustgebieden - De verdediging van West Europa tegen een mogelIjk invasie bracht ook de nodige moeilijkheden voor de bevolking. Zo werd einde 1942 de evacuatie van het kustgebied bevolen. Op een kantoor in Den Haag werd de bevolking voorgelicht.

Nieuwste Leden

  • Pepie
  • bertjandierink
  • peter-de-korte
  • jerzor
  • joerifrenay
  • svangeel

LIMBURG: Belgische krijgsgevangenen worden door de Duitse overheersers naar een kamp gemarcheerd.

Nijmegen In De Tweede Wereldoorlog WO2 (Oudste stad van Nederland)

De aflevering van Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog geeft een uniek beeld van hoe Nijmegen de Tweede Wereldoorlog heeft beleefd. Authentieke archiefbeelden laten zien hoe de stad onder druk van de Duitse bezetter probeerde te overleven. Op deze historische aflevering ziet u indrukwekkende beelden van onder meer het dagelijkse leven in de bezette stad, de ravage na het bombardement van de geallieerden in '44 en uniek materiaal van de bevrijding. In Nijmegen ging de bevrijding van Nederland in 1945 gepaard met groot verdriet. Op 22 februari 1944 hadden de geallieerden de binnenstad gebombardeerd. Van het oude Nijmegen was weinig meer over. Hoe kon het gebeuren dat juist een bondgenoot Nijmegen verwoestte?

Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan:


Aanbevelingen door leden:

grc starstarstarstarstar

Omdat het de herhindering aan 40/45 levend houdt.